Banner afbeelding

Welkom op de website van In Een, een praktijk voor gesprekstherapie, relatietherapie en traumabehandeling.
Op deze website kunt u lezen over deze vormen van therapie en wat dit voor u kan betekenen.

Ook leest u hier wie ik ben en op welke manier ik in mijn praktijk werk.

In Een is een praktijk voor gesprekstherapie, relatietherapie en traumabehandeling, die gevestigd is in het Drentse dorpje Een.

Mensen worden gevormd door hun aanleg, karaktereigenschappen, ervaringen en omgeving. Soms raakt het evenwicht hiertussen verstoord en ontstaan er problemen. Dan is het belangrijk niet alleen aan deze problemen te werken, maar ook te kijken naar wie je bent en hoe je in het leven staat.

Ik ben GGZ-arts, systeemtherapeut en EMDR-therapeut. Dat is mijn werk en ook wat mij inspireert. Ik ben elke keer opnieuw onder de indruk van mensen, hun veerkracht en hun mogelijkheden.

In mijn dagelijks leven geniet ik ook van de kracht van mensen. Ik heb twee dochters. Van hen heb ik geleerd op een andere manier naar de wereld om mij heen te kijken. Open en nieuwsgierig.
Ook ontmoetingen tijdens mijn reizen met mensen in andere culturen hebben bij geïnspireerd.
Deze ervaringen hebben mij in mijn werk geholpen bij het begrijpen van wat andere mensen bezielt.

Na mijn studie geneeskunde heb ik als arts in Afrika en India gewerkt. Terug in Nederland heb ik de huisartsenopleiding gevolgd en een aantal jaren als huisarts in een eigen praktijk gewerkt. In die periode realiseerde ik mij dat ik meer geboeid werd door wat mensen geestelijk bezielt dan wat hen lichamelijk mankeert.

Ik ben mij gaan verdiepen in de geestelijke gezondheidszorg en werk sinds 1992 als GGZ-arts. Vervolgens heb ik in 2001 de opleiding tot systeemtherapeut en in 2015 de opleiding tot EMDR-therapeut afgerond. Daarnaast volg ik regelmatig bij- en nascholingscursussen en neem ik deel aan intervisiegroepen. Dit geeft mij voortdurend nieuwe inspiratie. Zo blijf ik in beweging.

Even voorstellen afbeelding

Als u een probleem heeft, hoeft u natuurlijk niet direct naar een therapeut. U denkt na over wat u zelf kunt doen. U vraagt een vriend, vriendin of iemand uit uw familie om advies. U zoekt misschien informatie op internet. Hoe u het ook aanpakt, meestal komt u wel tot een oplossing. Soms is dat echter niet voldoende. Dan is therapie een mogelijkheid.

Therapie biedt meestal niet de oplossing voor een probleem. Wat het wel doet is u helpen er mee om te gaan, zodat u er minder onder lijdt.

Als u twijfelt of therapie iets voor u is, of als u eerst graag kennis met mij wilt maken, kunt u vrijblijvend een afspraak met mij maken. We plannen dan een half uur waarin we kennismaken, stilstaan bij uw situatie en bespreken hoe ik u zou kunnen helpen. Aan deze afspraak zijn geen kosten verbonden.

Omdat het soms lastig is therapie te combineren met andere bezigheden, is het mogelijk om afspraken ‘s avonds of op zaterdag te maken. Ook huisbezoeken zijn mogelijk.

Relatie- en gezinstherapie zijn vormen van relatietherapie. Het is ook mogelijk om in systeemtherapie aan problemen in de verhoudingen tussen familie, vrienden, buren of collega’s te werken. Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen u en uw naasten.

In systeemtherapie komen mensen samen met hun naasten in gesprek. Het idee daarachter is, dat de problemen en onderlinge relaties elkaar beïnvloeden. Bovendien willen partners, familieleden en vrienden vaak wel helpen, maar weten ze niet altijd hoe. Systeemtherapie kan dan handvatten geven.
Zo kunnen mensen die voor u belangrijk zijn helpen bij het verminderen van problemen, waardoor verbeteringen sneller ontstaan en langer stand kunnen houden. U kunt meer lezen over systeemtherapie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie: www.nvrg.nl

Als GGZ arts kan ik met u onderzoeken of er een diagnose gesteld zou kunnen worden. Een diagnose stellen is nooit het doel van een behandeling. Het kan wel een middel zijn om behandelmogelijkheden te onderzoeken en bespreken.

Ook kan ik met u bespreken of er medicijnen zijn die u kunnen helpen en wat hier de voor- en nadelen van zijn. Als u dit wilt kan ik u medicijnen voorschrijven en kan ik u begeleiden bij het instellen of afbouwen hiervan.

Bij psychische klachten is het goed om te onderzoeken of er een lichamelijke aandoening is die dit veroorzaakt, of dat u medicijnen gebruikt die deze klachten als bijwerking hebben.

Als u medicijnen gaat gebruiken of als lichamelijke factoren (mede) een rol kunnen spelen vind ik het belangrijk om met uw huisarts en/of behandelend specialist te overleggen. Natuurlijk gebeurt dit alleen als u hier toestemming voor geeft.

Gelukkig lukt het meestal om nare ervaringen te verwerken. Soms worden herinneringen echter tot last. Bijvoorbeeld als ze leiden tot nare dromen of herbelevingen. Dan kan het voorkomen dat mensen situaties gaan vermijden die aan de traumatische gebeurtenis doen denken. Het kan ook gebeuren, dat mensen hierdoor angstig, somber of snel boos worden. Dat geeft aan dat de verwerking vast loopt. EMDR helpt de verwerking weer op gang en brengt de herinneringen meer op afstand. Dat geeft rust en nieuw evenwicht.

Ook bij andere klachten of problemen kan EMDR zinvol zijn. Voorbeelden hiervan zijn angsten en fobieën, paniekaanvallen en een negatief zelfbeeld.

EMDR is een behandelmethode die ontwikkeld is voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen, zoals een auto-ongeluk of een confrontatie met geweld. Het kan daarbij gaan om recente gebeurtenissen, om situaties uit de jeugd of om opeenstapeling van verschillende nare ervaringen. U kunt daarbij denken aan gepest worden of herhaalde situaties van verlating of falen.

EMDR is een relatief nieuwe behandelmethode. Daarom is er veel onderzoek naar de effectiviteit gedaan, waaruit blijkt dat het zeer effectief is bij het verwerken van de gevolgen van traumatische ervaringen. In een aantal weken kunnen klachten sterk verminderen of zelfs verdwijnen.

U kunt meer hierover lezen op de website van de Vereniging EMDR Nederland www.edmr.nl.

Therapie bij In Een wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Hierbij hoeft geen inhoudelijke informatie doorgegeven te worden. Ook wordt het eigen risico niet aangesproken, in tegenstelling tot wanneer er een contract met de zorgverzekeraar is gesloten.

In hoeverre u in aanmerking komt voor vergoeding, kunt u bij uw eigen verzekering navragen. Belangrijk is daarbij te noemen dat ik aangesloten ben bij de volgende organisaties:
• het Nederlandse Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA);
• de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG);
• de Vereniging EMDR Nederland (VEN);
• het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBC).

Diverse GGZ organisaties en praktijken werken op basis van een contract met ziektekostenverzekeraars, waarin vergoedingen standaard geregeld zijn. Echter, aan deze vergoedingen worden een aantal voorwaarden gesteld, die in mijn ogen in strijd kunnen zijn met de inhoud van de behandeling en het belang van de cliënt. Zo is het daarbij verplicht een psychiatrische diagnose te stellen en deze ook mee te delen aan de verzekeraar. Ook bepalen de zorgverzekeraars welke behandeling in dat geval uitgevoerd mag worden.

Naar mijn mening dient therapie uit te gaan van de wensen, mogelijkheden en persoon van de cliënt. Dat is niet altijd mogelijk als een dergelijk contract is afgesloten.

Kosten
Consult 60 minuten: € 90,00
Consult 90 minuten: € 125,00
Telefonisch of email consult: € 25,00 (dit geldt niet voor het maken van afspraken of andere praktische vragen)
Voor bezoeken thuis worden in overleg extra kosten in rekening gebracht voor tijd en vervoer.